Trading.png Greenhouses.png 1574_uitsnede.png

08-09-2015

Glasimport Greenhouses levert glas voor de kas voor Herman Broerencollege in Delft

Glasimport Greenhouses maakt ook deel uit van het project 'Kas voor Herman Broerencollege in Delft'.

Deze kas is nu nog in aanbouw en Glasimport Greenhouses gaat het glas hiervoor ›› aanleveren.